Členské příspěvky pro rok 2020

Počet brigádnických hodin (5hod) a sazby Členské příspěvky zůstaly bez změn.

ČÍSLO ÚČTU : 839646851/0100 KB Valašské Meziříčí

PŘI PLATBĚ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVKŮ PŘEVODEM PROSÍM UVÁDĚJTE DO TEXTU PLATBY: JMÉNO PŘÍJMENÍ ČOČNÍK – ČP 2020 nebo BRIGÁDY 2020 (nebo zkratky všech placených položek) – PRO LETOŠNÍ ROK PROSÍME O PLATBU ČP PŘEVÁŽNĚ PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET

Vzhledem k plánované rekonstrukci letních šaten se v letošním roce neplatí pronájem skříňky.

Prosíme všechny návštěvníky tenisového areálu, aby při hře a vykonávání brigádnických hodin dodržovali hygienická a další pravidla v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.

Děkujeme všem za přízeň a dodržování osobní hygieny

Přiložené soubory a dokumenty

Soubor Popis Velikost souboru
pdf Členské příspěvky 2020 Členské příspěvky a herní řád 2020 a ceníky
161 KB
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram