TENISOVÝ KLUB DEZA
Valašské Meziříčí

Dotace

Národní sportovní agentura

Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí je pravidelným příjemcem dotací z Národní sportovní agentury v rámci programů Můj klub a Provoz a údržba. Dotace jsou využity v souladu s podmínkami programů a směřují k podpoře tréninkové procesu dětí a mládeže a údržbu tenisového areálu. Rok 2021: Můj klub: 175.997,50 Kč Provoz a údržba: 90.000,- Kč Rok 2022: Můj klub: 180.270,- Kč Provoz a údržba: 109.500,- Kč

Zlínský kraj

Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí je pravidelným příjemcem dotací ze Zlínského kraje v rámci programů Činnost a rozvoj mládežnického sportu a na jednorázové projekty. Dotace jsou využity v souladu s podmínkami programů a směřují k podpoře tréninkové procesu dětí a mládeže a podporu významných akcí celorepublikového rozsahu. Rok 2020: Činnost a rozvoj mládežnického sportu: 104.000,- Kč Rok 2021: Činnost a rozvoj mládežnického sportu: 93.000,- Kč Rok 2022: Činnost a rozvoj mládežnického sportu: 166.000,- Kč Jednorázové projekty (MČR starších žáků): 30.000,- Kč

Město Valašské Meziříčí

Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí je pravidelným příjemcem dotací z rozpočtu Města Valašské Meziříčí v rámci programů Děti a mládež a Sportoviště. Dotace jsou využity v souladu s podmínkami programů a směřují k podpoře tréninkové procesu dětí a mládeže a údržbu tenisového areálu. Rok 2020: Děti a mládež: 194.793,- Kč Pronájem tělocvičen: 65.994,- Kč Rok 2021: Děti a mládež: 237.948,- Kč Sportoviště: 25.000,- Kč Rok 2022: Děti a mládež: 242.875,- Kč Sportoviště: 25.000,- Kč
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram