Herní řád

Obecná ustanovení

 • Po splnění všech povinností se uchazeč stane platným členem klubu pro aktuální rok a obdrží ČLENSKÝ PRŮKAZ
 • V případě nesplnění jakéhokoli bodu podmínek TKD (brigády, platba) musí tento hráč platit pronájem jako NEČLEN
 • Po 30.4.2024 budou nezaplacené skříňky protokolárně otevřeny, vyklizeny a přiděleny novému zájemci
 • Každý hráč je povinen mít ČLENSKÝ PRŮKAZ u sebe na kurtu, tak aby prokázal svou členskou příslušnost pro danou sezónu

Brigádnické povinnosti

 • Členové TKD mají za povinnost odpracovat 5 brigádnických hodin na dvorcích a areálu TKD.
 • Brigádnické hodiny je možno uhradit finanční částkou ve výši 200 Kč/hodinu. Od 30.4.2024 UŽ POUZE ÚHRADA V HOTOVOSTI nebo na BÚ
 • Za děti do 9 let věku (včetně) odpracují brigády rodiče, nebo osoby starší 10-ti let.
 • Všechny práce v rámci brig. hodin se provádějí podle pokynů správce TKD, kteří vedou záznam o odpracovaných brig. hodinách

Pokyny pro uživatele venkovních dvorců

 • Před vstupem na dvorec se musí hráč nahlásit v recepci areálu osobně nebo telefonicky.
 • V případě nenahlášení před příchodem na dvorec bude tento považován za nepotvrzený a bude nabídnut dalšímu zájemci.
 • Všechny úkony v rámci rezervací kurtů budou probíhat v ON-LINE systému.
 • V recepci areálu jsou informace o volných kurtech a objednávkách.
 • Po ukončení hry musí hráč srovnat dvorec dřevěným hrablem a síťovačkou a kurt postříkat vodou. 
 • Vstup na dvorce je povolen pouze v tenisové obuvi a čistém, vhodném oblečení.
 • Hraní v plavkách, nebo bez trička JE ZAKÁZÁNO.
 • Hráči musí dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných slovních projevů, nepřiměřených hlasitých a vulgárních výkřiků.

Správci mají za povinnost upozornit hráče na porušení těchto stanovených zásad. Při opakovaném hrubém porušení uvedených zásad a po neuposlechnutí napomenutí má správce právo hru ukončit a hráče z dvorce vykázat bez nároku na vrácení hracího poplatku.

Hrací doba

 • Sezóna začíná po ukončení přípravných prací na dvorcích a vyhlášením jejího zahájení vedením TKD
 • Orientační doba trvání sezony 2. polovina dubna až 1. polovina října.
 • Sezonu je ukončena na základě povětrnostních podmínek vyhlášením vedením TKD.
 • Denní hrací doba je od 7:00 hod do 21:00 hod. (dle vyvěšené aktuální otevírací doby)
 • Provozní doba letních šaten je od 7:00 hod do 20:30 hod.
 • Při plném vytížení dvorců je maximální časová délka jedné hrací jednotky včetně úpravy a úklidu dvorce je pro: dvouhru 90 minut pro čtyřhru 120 minut.
 • Organizované tréninkové hodiny jsou plánovány v čase: od 13:00 do 17:00 hod. na 10 kurtech od 17:00 do 18:00 na 5 kurtech

Ostatní ustanovení a závazné pokyny

 • Do areálu je ZÁKAZ vjezdu všech motorových vozidel, mimo vozidel obsluhy TKD, zásobování a držitelů oprávnění ke vjezdu
 • Vodění psů do tenisového areálu a jejich pobyt je možný pouze na vodítku a pes musí mít nasazen náhubek
 • Všichni členové TKD a ostatní návštěvníci jsou povinni udržovat v areálu i okolí čistotu a pořádek, neničit zařízení ani zeleň
 • Jízda na kole v celém areálu, odkládat kola v šatnách a tenisové hale je ZAKÁZÁNO
 • V celém areálu je ZÁKAZ KOUŘENÍ
 • Hráči jsou povinni svá kola a jiné osobní věci zabezpečit proti krádeži
 • Uživatelé šaten nesmějí nechávat volně své tenisové oblečení, ručníky a tenisky
 • Šatny a sprchy budou přístupny veřejnosti k užití po zapůjčení klíče na základě zálohy
 • Peníze nebo další věci neponechávali, bez náležitého zajištění a stálé osobní kontroly.

Povinností všech členů TKD, rodičů dětí a ostatních uživatelů areálu je podrobně se seznámit se zněním tohoto herního řádu.

Valašské Meziříčí 5.4.2024

Ing. Radomír Masařík - předseda správní rady

Ing. Vojtěch Vala - člen správní rady

Tenisový klub DEZA Valašské Meziříčí, z.s.

 

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
Členské příspěvky 2024 128 KB 35
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram