Historie klubu

Historie tenisového klubu Valašské Meziříčí

Z dostupných pramenů se vznik tenisového klubu ve Valašském Meziříčí datuje na rok 1929, kdy jsou svépomocí na místě bývalého fotbalového hřiště "Za drahou" postaveny 2 tenisové dvorce.
V tu dobu měl klub vyloženě sportovní charakter. Byla hrána pouze přátelská utkání s okolními kluby.

Během okupace v letech 1934-1945 byla činnost prakticky přerušena.
V roce 1945 dochází k obnovení činnosti klubu, ale stále není zapojen do mistrovských soutěží.
Do těchto vstupuje až v roce 1951 jedním družstvem dospělých.
K výkonnostnímu a organizačnímu vzestupu dochází až po roce 1965, kdy se počet družstev v soutěžích zvyšuje. Družstvo dospělých postupuje v roce 1970 do moravské divize. V tomtéž roce se zahajuje rovněž tradice "Valašských seniorek".
Tato soutěž se těší do dnešní doby velkému zájmu ze strany hráčů "veteránů", byly roky, kdy sešlo více jako 200 účastníků.

V roce 1972 byla zahájena výstavba nového tenisového areálu "U koupaliště". V roce 1974 byla založena tenisová základna mládeže, ve které bylo soustředěno přes 40 dětí ve věku 8 - 12 let.
V této době také první družstvo postupuje do národní tenisové ligy, dorost vyhrál svoji skupinu oblastního přeboru a hrál kvalifikaci o postup do přeboru ČSSR.

V roce 1977 je hrací kapacita rozšířena na 8 antukových dvorců, v roce 1978 má již oddíl k dispozici včetně 4 dvorců za drahou 12 dvorců.
V roce 1981-84 probíhají dokončovací práce, staví se další dvorce včetně dvou centrálních, dokončuje se úprava a výstavba zeleně, rozvodu vody. Činnost oddílu se soustřeďuje pouze do areálů "U koupaliště", kde má oddíl k dispozici 14 dvorců.

V letech 1980 až 1992 se rozšiřuje počet tenisových turnajů, jsou zde pořádány přebory ČSSR (ČSFR) a to ve věkových kategoriích žactva jednotlivců i družstev.

V roce 1993 dochází k odchodu z TJ Valašského Meziříčí a vzniká samostatný právní subjekt "Tenisový klub Valašské Meziříčí". Dohodou s TJ Valašské Meziříčí je tenisový areál pronajat bezplatně klubu na 49 let.

V roce 1995 dochází k významné restrukturalizaci klubu, kdy klub nalézá trvalého sponzora ve společnosti DEZA a. s. a v důsledku mění svůj název na "TK DEZA Valašské Meziříčí".
Touto změnou je odstartován kvalitativní skok k činnosti klubu jak v oblasti investic, tak i ve sportovní činnosti a pořádání turnajů.
Klub začal pracovat na poloprofesionální bázi, když začal zaměstnávat pro výchovu mladých hráčů zkušené trenéry i jiné organizační funkce jsou obsazeny zkušenými odborníky. Ředitelem klubu se stal Jan Váleček, dlouholetý úspěšný hráč se zahraničními trenérskými a hráčskými zkušenostmi.
Je zahájena rekonstrukce dlouhá léta rozestavěné skladové haly, které stála v tenisovém areálu na tenisovou halu s vysokými parametry.

V roce 1996 v hale vzniká další zázemí pro tenisový sport - je dobudována restaurace a penzion. V roce 2001 vzniká na čelní straně haly terasa s výhledem na centrální dvorce.
V uvolněných klubových místnostech je vybudována posilovna a fit-centrum.
Tímto vzniká ucelený komplex, který splňuje jak nároky výkonnostního tenisu tak rekreačních hráčů.

V roce 2019 klub oslavil 90 let a zároveň i započala výstavba nové tenisové haly s dalšími třemi vnitřními kurty.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram