Brigády pro rok 2020

Počet brigádnických hodin (5hod) zůstal bez změn.

Vzhledem k nynější situaci a omezeními v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a uvolnění některých venkovních sportovišť mezi které patří i tenis jsme začali připravovat kurty a je možno i vykonávat brigádnické hodiny, po údržbě kurtů tak můžeme začít i s hraním tenisu.Prosíme všechny návštěvníky tenisového areálu, aby při hře a vykonávání brigádnických hodin dodržovali hygienická a další pravidla v souvislosti s omezením šíření onemocnění COVID-19. Vzhledem k nastalým omezením je v tomto týdnu omezena i možnost brigádnických hodin:

Pátek (10.4.2020): 9:00-15:00

Sobota a neděle:  dle domluvy na telefonním čísle 732 185 909 (případně 724 011 664)

Pondělí (13.4.2020): Zavřeno

Od úterý již normálně od ranních hodin

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:
tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.

Děkujeme všem za pomoc při údržbě tenisových kurtů a dodržování osobní hygieny

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram